Διακοπή ρεύματος αυριο Τρίτη σε κοινότητες της Παραμυθιάς

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί άυριο Τρίτη από 09:00 πμ έως 14:00 μμ   λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της Δ.ΕΔΔΗΕ α.ε , στις παρακάτω περιοχές της Παραμυθιάς: ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ,...

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί άυριο Τρίτη από 09:00 πμ έως 14:00 μμ   λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της Δ.ΕΔΔΗΕ α.ε , στις παρακάτω περιοχές της Παραμυθιάς:

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ, ΞΗΡΟΛΟΦΟ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΣΕΒΑΣΤΟ, ΡΑΧΟΥΛΙ και ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ .  

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για το λόγω αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνεχεία ρεύμα. Έτσι για λογούς ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς η αλλά στοιχειά του δικτυού ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!