Με παρακράτηση του ΚΑΠ, πρόστιμο και διοικητικές κυρώσεις, απειλείται και ο Δήμος Σουλίου

Με κυρώσεις απειλεί το Υπουργείο Εσωτερικών 217 δήμους μεταξύ των οποίων και το Δήμο Σουλίου (όπως και τους άλλους 2 δήμους της Θεσπρωτίας), οι οποίοι δεν έχουν καταχωρήσει...

Με κυρώσεις απειλεί το Υπουργείο Εσωτερικών 217 δήμους μεταξύ των οποίων και το Δήμο Σουλίου (όπως και τους άλλους 2 δήμους της Θεσπρωτίας), οι οποίοι δεν έχουν καταχωρήσει ακόμη τα οικονομικά στοιχεία του 2012 αλλά και του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2013 στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ, με αποτέλεσμα να «εντοπίζονται ελλείψεις που παρακωλύουν την πλήρη λειτουργία του Κ.Κ.Δ., και προκαλούν χρονική υστέρηση στη μετάβαση στο συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης».

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που απέστειλε με τον χαρακτηρισμό «επείγον» ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ Γ. Ιωαννίδης «η απουσία μέρους ή συνόλου των οικονομικών στοιχείων από τον κόμβο δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις», οι οποίες αφορούν «παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, πρόστιμο επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, διοικητικές κυρώσεις».

Κατεβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο από εδώ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!