Απαντηση Δήμου Σουλίου στην Πανηπειρωτική για Χρυσή Αυγή και Γιορτές Σουλίου

ΘΕΜΑ: « Εορτές Σουλίου 2013 »ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 2303/23-04-2013 έγγραφό σας Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και σεβαστό Διοικητικό Συμβούλιο, Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου – αποφάσεώς...

ΘΕΜΑ: « Εορτές Σουλίου 2013 »
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 2303/23-04-2013 έγγραφό σας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και σεβαστό Διοικητικό Συμβούλιο,

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου – αποφάσεώς σας, σας ενημερώνουμε ότι, όπως και σεις πολύ καλά γνωρίζετε, με βάση το άρθρο 3 του Β. Δ. 157/1969 (ΦΕΚ 46/Τ΄ Α΄/11-3-1969) «περί καθορισμού εορτών», φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, «Η τελευταία Κυριακή του μηνός Μαΐου επί τη αναμνήσει της εν έτει 1803 ολοκαυτώσεως του Σουλίου και της αυτοθυσίας του Καλογήρου Σαμουήλ και των Σουλιωτών, δι ολόκληρον τον Νομόν Θεσπρωτίας», έχει οριστεί ως δημόσια εορτή που αφορά επέτειο εθνικού και ιστορικού γεγονότος τοπικής σημασίας.

Η οργάνωσις και τέλεσις των εορτών του παρόντος άρθρου ανήκει εις την αρμοδιότητα των κατά τόπους Νομαρχών, που πλέον έχει μεταφερθεί στην αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ως διάδοχη κατάσταση, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τους αποδέκτες προσκλήσεων στις εορτές Σουλίου.

Με εκτίμηση

Η Δήμαρχος Σουλίου
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation