ΒΙΝΤΕΟ: Ημερίδα για το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013...

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Η ενημέρωση αφορούσε ιδιώτες (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν για ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στους τομείς των τουριστικών επιχειρήσεων, με εξαίρεση τα τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση σε συγκεκριμένους κωδικούς (ΚΑΔ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν καθώς η υποβολή προτάσεων μετά την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο λήγει στις 24 Μαΐου 2013.


In this article

Join the Conversation