Υπόμνημα για όλους και για όλα από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προς κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας

Υπόμνημα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της Θεσπρωτίας, παράδωσε το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενο από  τον βουλευτή Σερρών Μενέλαο Βλάχβεη, τον Βουλευτή...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
προς κλιμάκιο Νέας Δημοκρατίας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ:
i) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,
ii) ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ,
iii) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΣΑΓΙΑΔΑ,
iv) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΛΑΤΑΡΙΑ – ΣΥΒΟΤΑ,
v) ΠΕΡΔΙΚΑ – ΚΑΡΤΕΡΙ.
2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.
3. Δ.Ε.ΚΕ.Θ..
4. ΒΙΟ.ΠΑ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.
6. ΜΑΡΙΝΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ).
7. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ.
8. Τ.Ε.Ι. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
9. ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
10. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ..
12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο.Α.Ε.Ε. & ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ .
13. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ.
14. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.  
15. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.   

Για την ανάπτυξη του Νομού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άρτιου οδικού δικτύου που θα διευκολύνει την μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος, στους χώρους διαμετακομιστικού εμπορίου και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Είναι λοιπόν απαραίτητη η χάραξη – διαπλάτυνση – βελτίωση των οδικών αξόνων που αναφέρουμε ως έργο υποδομής που:
 Θα επιτρέψει, στις διάσπαρτες στον νομό επιχειρήσεις, να αποκτήσουν πρόσβαση σε οδικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας (ΕΓΝΑΤΙΑ – ΙΟΝΙΑ) και στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, για την μεταφορά από και προς αυτούς των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, με μικρότερο κόστος.
 Θα δώσει τα εχέγγυα σε πιθανούς επενδυτές για την προσβασιμότητα της επιχείρησής τους, σε όποιο σημείο και αν εγκατασταθούν, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και της περιφέρειας του Νομού, και όχι μόνο της περιοχής Ηγουμενίτσας.
 Θα δώσει λύση στο πρόβλημα κυκλοφορίας αγαθών και ανθρώπων, που θα δημιουργηθεί με την πλήρη λειτουργία του Τελωνείου Μαυροματίου, και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.  
 Θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος να προβάλουν τις υπηρεσίες τους στηριζόμενες στην εύκολη πρόσβαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, διεκδικώντας μεγάλο μερίδιο από τον εσωτερικό τουρισμό αλλά και από τους Ευρωπαίους που εισέρχονται στην χώρα μας μέσω του λιμένα Ηγουμενίτσας. Επιπλέον θα επιτρέψει την ανάπτυξη Τουρισμού όπου θα συνδυάζετε το υπέροχο ορεινό τοπίο της περιοχής μας με τις εκπληκτικής ομορφιάς παραλίες μας, γεγονός που, και θα ενισχύσει την διαμονή στο εσωτερικό του Νομού, αναπτύσσοντάς το, και θα επιμηκύνει την Τουριστική Περίοδο αλλά και θα προλάβει τις όποιες εξελίξεις.
 Επιβάλλεται, η ορθή σήμανση στις εξόδους της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ αλλά και των κεντρικών οδικών αξόνων εντός της περιφέρειας για την σωστή ενημέρωση των επισκεπτών.
 Η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί. Η λειτουργία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ έχει αποδείξει ότι ο Νομός μας περισσότερο ωφελείτε παρά ζημιώνεται.
 Επίσης ίδιας σημασίας αν όχι μεγαλύτερης, είναι και η υλοποίηση της ΠΑΡΑ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ που θα ενώνει την Πελλοπόνησο με το Τελωνείο Μαυροματίου (και μέσω αυτού με την νότια Αλβανία), παραλιακά, εντάσσοντας και τους Νομούς Πρεβέζης και Λευκάδας σε σύγχρονες υποδομές μεταφορών. 

2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Σε συμπλήρωση του προηγούμενου θέματος πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών θα αποβεί σε όφελος των επιχειρήσεων όλων των κλάδων παρέχοντας δυνατότητα μεταφοράς αγαθών  – ανθρώπων σε πολύ  πιο συμφέρουσες τιμές με την ανάλογη επίπτωση στο  κόστος των διακινούμενων προϊόντων στο Νομό αλλά και στην ενίσχυση του τουριστικού κλάδου του Νομού. Εξάλλου δεν νοείται εμπορικό λιμάνι ή ο όρος «σύγχρονες μεταφορές», στην είσοδο της Ευρώπης προς την Ανατολή, για όσο ακόμη η περιφέρειά μας θα έχει αυτόν τον τίτλο, χωρίς να πλαισιώνεται και από σιδηροδρομικές μεταφορές.
Η παροχή εναλλακτικής πηγής ενέργειας – Φυσικό Αέριο, και όχι η περιβαλλοντικά ασύνδετη και επιχειρηματικά επιζήμια εγκατάσταση μονάδων, θα είναι ένα σημαντικότατο κίνητρο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της Οικονομίας της περιοχής.

3. Δ.Ε.ΚΕ.Θ.
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας έχει προβεί σε μία σειρά από ενέργειες σχετικά με τη δημιουργία Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου στον Νομό Θεσπρωτίας.
Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.), του οποίου το Επιμελητήριο είναι μέλος, ολοκλήρωσε το 1996 την πρώτη μελέτη, χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε., του δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή κατέδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας έντεκα (11) Εμπορευματικών Κέντρων, ενός εκ των οποίων στον Νομό Θεσπρωτίας.
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας εκπόνησε Προμελέτη Σκοπιμότητας και Χωροθέτησης  του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προχώρησε στην δημιουργία Έκθεσης Γεωτεχνικής Έρευνας και Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.
Το Επιμελητήριο είχε καταθέσει τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά (προμελέτες, τοπογραφικά) στον Γεν. Γραμματέα Ηπείρου και το Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή του Νομικού Πλαισίου.
Ο Δήμος Παραμυθιάς έχει συστήσει Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» και παραχώρησε 4,5 χιλιάδες στρέμματα στην Δ.Ε.Α. η οποία θα συμμετέχει στον Φορέα, και έκτοτε ενεργεί προς την κατεύθυνση ίδρυσης.
Η ίδρυση και λειτουργία του ΔΕΚΕΘ θα ενδυναμώσει πολύπλευρα και θα δώσει ισχυρή ώθηση στην παραπαίουσα τοπική οικονομία της Παραμυθιάς αλλά και συνολικά στην Περιφέρεια Ηπείρου, δημιουργώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας αλλά και συνθήκες καλύτερης διαπραγμάτευσης και προώθησης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου στο εξωτερικό, και ανάπτυξη του κλάδου των logistics στην περιοχή.

4. ΒΙΟ.ΠΑ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

Έργο υψίστης σημασίας για τον Νομό Θεσπρωτίας αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Με την σωστή λειτουργία του έργου αυτού, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμησης της ανεργίας που μαστίζει τον νομό μας.
 Άμεσα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατάλληλης σύνδεσης του ΒΙΟΠΑ με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, και ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας του φορέα.

5.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας εκτιμά ότι είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα οι Φορείς να συνεργασθούν και να προχωρήσουν στο Χωροταξικό Σχεδιασμό – Οριοθέτηση Χρήσης Γης για να υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και αποφυγή ταλαιπωρίας και διασποράς των επενδύσεων άτακτα στο Νομό με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως ελλιπής διαχείριση αποβλήτων, αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική, μη προσβασιμότητα σε υποδομές τεχνολογίας, κόστος μεταφοράς, τελμάτωση επενδύσεων κλπ. .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραχώρηση χρήσης γης για την εγκατάσταση μονάδας ασφαλτικών στην Σαγιάδα το 2002, την στιγμή που στην περιοχή δραστηριοποιούνταν ήδη μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, απασχολώντας άνω των 500 ατόμων, χωρίς να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και οι επιπτώσεις στην υπάρχουσα οικονομία.

6. ΜΑΡΙΝΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ).

Είναι απαραίτητη η κατασκευή Μαρίνας στον Νομό για την προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου, αλλά και καταφυγίων για την προστασία του αλιευτικού στόλου της Θεσπρωτίας και όχι μόνο.

7. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ.
Την διεύρυνση των λειτουργιών του Τελωνείου Μαυροματίου, και την επίλυση προβλημάτων που παρατηρούνται σήμερα κατά την μετακίνηση προϊόντων προς την Αλβανία, ειδικά νωπών αγροτικών προϊόντων. Η καλή λειτουργία του Τελωνείου και η απλοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση των οδικών αξόνων, είναι για το νομό μας στρατηγικής σημασίας, καθώς προσπαθούμε να αυξήσουμε την διείσδυσή μας στην αγορά της Νότιας Αλβανίας με βασικό και μοναδικό πλεονέκτημα την γεωγραφική θέση μας.

8. Τ.Ε.Ι. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
Θεωρούμε σημαντικό για την ανάπτυξη του Νομού την ύπαρξη καινοτόμων και βιώσιμων σχολών των Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας, αλλά και σχολών άρρηκτα συνδεδεμένων με ισχυρούς επιχειρηματικούς κλάδους όπως η Ιχθυοκαλλιέργεια και ο Τουρισμός.
Η ύπαρξή των, προσφέρει ανάπτυξη τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ η υπερσυγκέντρωση, δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης γενικά.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην Περιφέρειά μας, με τον Ν. Θεσπρωτίας να εμφανίζει σήμερα όχι μόνο την απουσία νέων σχολών αλλά και την κατάργηση υπαρχόντων, παρά τον κομβικό του ρόλο για την ευρύτερη ανάπτυξη της Ηπείρου αλλά και τις επιχειρηματικά αναπτυξιακές του προοπτικές, σε αντίθεση με άλλους Νομούς όπως ο Ν. Ιωαννίνων, ο οποίος πέραν του Τελωνείου Κακαβιάς, μέσω του οποίου εκμεταλλεύεται την αγορά της Αλβανίας από το άνοιγμα των συνόρων, διαθέτει και πολλές στρατιωτικές μονάδες αλλά και ιδρύματα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά. Οι ανισότητες είναι εμφανείς και σε περιόδους κρίσεων τονίζονται περισσότερο.    

9.ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
Οι αντικειμενικές αξίες στη Π.Ε. Θεσπρωτίας είναι δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της τοπικής κοινωνίας, στα νοικοκυριά και την αγορά ακινήτων. Εξομοιώνουν την περιοχή μας σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλα αστικά κέντρα, αναφέροντας ενδεικτικά ότι οι αντικειμενικές αξίες στην περιοχή της Ηγουμενίτσας είναι εφάμιλλες της Γλυφάδας.
Λαμβάνοντας υπόψη,
 Τη δραματική επιδείνωση όλων των οικονομικών δεικτών της τοπικής οικονομίας.
 Την αύξηση ανεργίας.
 Την τεράστια πτώση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας (άνω του 75% σύμφωνα με επίσημα στοιχεία).
 Την αδυναμία της πλειονότητας των πολιτών να ανταποκριθεί στην εξουθενωτική φορολόγηση των ακίνητων που σχετίζεται με τις αντικειμενικές άξιες( έκτακτη εισφορά ΕΤΑΚ 2009, Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ΦΑΠ 2010-2013).
 Το γεγονός του ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας βρίσκεται τη προτελευταία θέση πανελλαδικά ως προς το παραγόμενο ΑΕΠ, γεγονός που μαρτυρά το βάθος την οικονομικής ύφεσης στη περιοχή.
 Το μαρασμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τα ακίνητα (αγοραπωλησίες ακίνητων, οικοδομική δραστηριότητα και συναφή επαγγέλματα) που επηρεάζονται άμεσα από τις αντικειμενικές αξίες.
 Το γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες σε ορισμένους δήμους της Π.Ε. Θεσπρωτίας είναι εξωπραγματικές (Δήμος Ηγουμενίτσας Α Ζώνη 1300€, Β Ζώνη 1100 Γ Ζώνη 1000€,Δήμος Συβότων Α Ζώνη 1300) και ουδεμία σχέση έχουν με τις εμπορικές.
 Την κατ’ επανάληψη εκφρασθείσα άποψή σας πως οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να υπολείπονται των αγοραίων κατά 20%-30%.

Προτείνουμε άμεσα
1. Τη γενική μείωση των Τιμών Ζώνης κατά 40%.
2. Να μην περιληφθούν τα αγροτεμάχια στο νέο ενιαίο φόρο ακινήτων.
3. Την αύξηση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητας κατά 20% έως 40%.
4. Κατάργηση ή μείωση τουλάχιστον κατά 60% του συντελεστή εμπορικότητας.

10.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Ενίσχυση των προγραμμάτων επιδότησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων με απλές και γρήγορες διαδικασίες (καθώς επίσης και γρήγορες καταβολές των επιχορηγήσεων).
Ενίσχυση των τοπικών Επιμελητηρίων στην προσπάθειά τους ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφόρησης σε θέματα επενδυτικών προγραμμάτων του κοινού. Επίσης δημιουργία – βελτίωση υποδομών και προώθηση χρήσης νέων τεχνολογιών στη επιχειρηματικότητα, καθώς σε πολλές περιοχές του νομού μας υφίσταται μεγάλη υστέρηση σε βασικές υποδομές (π.χ. γραμμές ADSL, πρόσβαση στο Internet, ψηφιακές διευκολύνσεις κλπ) που θεωρητικά θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένες στην εποχή μας.

11.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ .
Την άμεση προκήρυξη και υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο απώλειας χρόνου, εντάσσοντας σε αυτά και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα είχαν αποκλεισθεί, όπως οι Χωματουργικές & Οικοδομικές εργασίες, Αυτοκινητιστές, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού & εγκαταστάσεων που αφορούν την υγεία του καταναλωτή (όπως χώροι ψυγείων σε μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία) κλπ, αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που ο χαμηλός τζίρος και η έλλειψη προσωπικού είτε τις εξαιρούσε, είτε δεν τις μοριοδοτούσε επαρκώς.
Επίσης την υποστήριξη στην μηχανογραφική ανανέωση των επιχειρήσεων που απαιτείται για την ανταπόκρισή τους στα φορολογικά δεδομένα.
Οι δε, διαδικασίες, να απαλλαγούν της όποιας γραφειοκρατίας, και να υπάρξει συνέπεια στις αποπληρωμές των επενδυτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση να δοθεί έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις οικογενειακής μορφής.  Η δραστηριοποίηση και ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ (τόσο για την κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών οφειλών όσο και στο στάδιο της ρευστότητας) θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στις προσπάθειες επιβίωσης που καταβάλλουν πλέον καθημερινά. 
Ο Τραπεζικός Κλάδος, την ενίσχυση του οποίου έχουν επωμιστεί οι Έλληνες Πολίτες μέσω των μνημονίων, οφείλουν να επαναφέρουν ΑΜΕΣΑ την ρευστότητα στην αγορά αν θέλουμε να ελπίζουμε σε Ελληνική Επιχειρηματικότητα, και δεν στοχεύουμε στην άσκηση της επιχειρηματικότητας αλλοδαπών επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δεν θα υφίστανται αλλά και δεν θα έχουν προοπτικές αναβίωσης. 

12.ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο.Α.Ε.Ε..
Την στήριξη του ταμείου Ασφάλισης των Επαγγελματοβιοτεχνών, του ΟΑΕΕ, όχι προνομιακά προς τα άλλα ταμεία, αλλά τουλάχιστον σε ίδια επίπεδα προς αυτά
Την σωστή λειτουργία του Ταμείου Ενεργίας Ελεύθερων επαγγελματιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι για να σταματήσει τις δραστηριότητες μια επιχείρηση, στην πλειονότητά τους, αυτή την εποχή, έχει εκκρεμότητες φορολογικές και ασφαλιστικές και σίγουρα άσχημα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεων.
Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελούσε ανέκαθεν τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας. Παρόλα αυτά, η στήριξή της, επίσης ανέκαθεν αποτελούσε θέμα διαβούλευσης. Στο τομέα όμως της υγείας αλλά και της συνταξιοδότησης δεν υπάρχουν περιθώρια υποχώρησης. Άλλωστε με τα ποσά που καταβάλλουμε, δεν μιλάμε πλέον για δημόσια υγεία, αλλά για ιδιωτική. 

13.ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ.
Ο Επιμελητηριακός Θεσμός ιδρύθηκε σε περιόδους απουσίας του κρατικού μηχανισμού ως απαίτηση της επιχειρηματικότητας για την προώθηση και ανάπτυξή της αλλά και της εξωστρέφειάς της. Μετατράπηκε και καθιερώθηκε νομοθετικά ως Σύμβουλος του Κράτους σε θέματα εμπορίου, προσφέροντας πλείστες υπηρεσίες για την βελτίωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, στηρίζοντας παράλληλα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εμποροεπαγγελματιών. Τελευταία έχει αναλάβει την τήρηση κα λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης και τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων.
Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατάργησης της υποχρεωτικότητας εγγραφής στα μητρώα τους, στην ουσία καταργείται ο θεσμός με ότι συνεπάγεται αυτό.
Οι δε υπηρεσίες που παρέχει, είτε θα περιέλθουν στο Κράτος με σημαντικότατη αύξηση των δαπανών του για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις, είτε θα τις επωμιστούν δυσανάλογα οι μικρές παραπαίουσες επιχειρήσεις, μέσα από αδιευκρίνιστες μεθόδους ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων λειτουργιών.
Είναι επίσης εμφανές ότι με την κατάργηση του θεσμού επιδιώκεται ο  αφανισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αποδιοργάνωση των φορέων υπεράσπισης τους, όπως τα Επιμελητήρια αλλά και των λοιπών υποστηριζόμενων φορέων όπως η Κ.Ε.Ε.Ε., η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και τοπικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις.  

14.ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.  
Είναι ευκόλως αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη του Τουριστικού προϊόντος της χώρας μας όταν το ίδιο το κράτος δεν φροντίζει να παρέχει ευκαιρίες δημιουργίας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. Είναι πλέον καιρός να υλοποιηθεί το αυτονόητο, δηλαδή να μειωθεί ο ΦΠΑ στις επιχειρήσεις εστίασης, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, και όλοι μας καλούμαστε να δημιουργήσουμε ευνοϊκές προϋποθέσεις για το μέλλον.

15. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.   
Απαιτείται η άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, και την αναθέρμανση της οικονομίας

 

Για το Δ.Σ.
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Πάσχος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!