Κιμπαριλίκια του ΥΠΕΣ με τους ΚΑΠ στους Δήμους της Θεσπρωτίας. Μολις 50.000 € στη Παραμυθιά

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει τους Δήμους της Θεσπρωτίας με το ποσό ΜΑΜΟΥΘ των 189.750 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων....

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει τους Δήμους της Θεσπρωτίας με το ποσό ΜΑΜΟΥΘ των 189.750 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την απόφαση, που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, το ποσό αυτό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ).

Στο Δήμο Σουλίου αντιστοιχεί το μικρότερο ποσό (μόλις 50.090 €). Αναλυτικά στους Δήμου της Θεσπρωτίας αντιστοιχούν τα εξής ποσά:  

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας 79.880 €
Στο Δήμο Σουλίου 50.090 €
Στο Δήμο Φιλιατών  59.180 €

Τώρα για το τι έργα και τι επενδυτικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν με τα ποσά αυτά… είναι άλλο θέμα!!

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!