Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς

Διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς.  Το διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία θα οριστεί και συγκροτηθεί με απόφαση του...

Διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς.  Το διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία θα οριστεί και συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς, στις 26.6.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00-10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως το δικαίωμα συμμετοχής, το μίσθωμα, το ελάχιστο ποσό συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά, η διάρκεια μίσθωσης κλπ, μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!