Απο τις 10/6 οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουλίου

Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουλίου ξεκινάει από 10/6/2013 έως 10/7/2013. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία: του Α’ Παιδικού Παραμυθιάς (υπεύθυνη κα....

Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουλίου ξεκινάει από 10/6/2013 έως 10/7/2013.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία: του Α’ Παιδικού Παραμυθιάς (υπεύθυνη κα. Κολιοφώτη Πανώρια  τηλ: 2666022366) και στο Δημαρχείο του Αχέροντα (υπεύθυνη κα. Ντούκα Χρυσούλα Τηλ.: 2666360315) και ώρα 8:30-13:30. Οι ωφελούμενες μητέρες που έχουν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα τις ΕΕΤΑΑ, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αίτηση για την ΕΕΤΑΑ, έστω και εκ των υστέρων.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι μητέρες μαζί με την αίτηση είναι τα εξής:

• Αίτηση
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Βεβαίωση γιατρού για καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο των προβλεπόμενων εμβολίων από βιβλιάριο υγείας του παιδιού
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011).
• Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης ή κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α (για αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα)

In this article

Join the Conversation