Οι αντιπρόσωποι της Θεσπρωτίας στο 9ο Τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η εκλογή για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 9ο Τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την διαδικασία εκλέγονται: Άνδρες: Δήμου Χρήστος, Τσόδουλος...

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η εκλογή για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 9ο Τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την διαδικασία εκλέγονται:

Άνδρες: Δήμου Χρήστος, Τσόδουλος Κυριάκος, Σουλάκης Αναστάσιος.

Γυναίκες: Σκούρα Ευτυχία, Σπυρίδωνος Όλγα, Κωνσταντίνου Αγγελική, Δηλαβέρη Ρεγγίνα.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Διαμάντης Βασίλειος

Αγροτοσυνδικαλιστές: Κίτσιος Παντελής

Πολιτική Επιτροπή: Γκίκας Μιχαήλ
 
Η ΝΟ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας ευχαριστεί τα μέλη της για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ενόψει του 9ου  Τακτικού Συνεδρίου.

In this article

Join the Conversation