Επιτέλους ανακύκλωση και στην Παραμυθιά. 135 κάδοι ανακύκλωσης σε όλο τον Δήμο

Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα ανακύκλωσης στερεών συσκευασιών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί κ.α.), ξεκινά ο Δήμος Σουλίου συμφωνά με ανακοίνωση του. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Ηγουμενίτσας...

Η ανακύκλωση ουσιαστικά αποτελεί σύγχρονη μορφή διαχείρισης των απορριμμάτων και εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε όλα τα προηγμένα κράτη και κοινωνίες. Αποτελεί αναγκαία και επιβεβλημένη δράση, με προφανή τα περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη. Η ανακύκλωση, δείγμα κουλτούρας και πολιτισμού, οφείλει να αποτελέσει για όλους μας στάση ζωής.

 

Με την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο μας, θα πετύχουμε να μειώσουμε το κόστος αποκομιδής, να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε και να αποφύγουμε κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Να περιορίσουμε την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων (πρώτες ύλες, ενέργεια) και να διασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία και περισσότερο χρόνο ζωής στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Σε 135 προκαθορισμένα σημεία αιχμής στο Δήμο Σουλίου, θα τοποθετηθούν αντίστοιχοι κάδοι ανακύκλωσης (χρώματος μπλε), όπου οι πολίτες θα αδειάζουν το ανακυκλώσιμο περιεχόμενο των ειδικών σάκων τους. Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, θα γίνεται από ειδικά απορριμματοφόρα, ώστε να μην αναμιγνύονται και ρυπαίνονται από τα οργανικά απορρίμματα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα καταλήγουν στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας.

Σε όλα τα νοικοκυριά, θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης του κοινού και διανομή ειδικών σάκων μεταφοράς ανακυκλώσιμου υλικού

Γι’ αυτό, σας καλώ όλες και όλους να μετάσχετε ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Σουλίου, να μπείτε στον κόπο να διαχωρίζετε τα απορρίμματά σας σε ανακυκλώσιμα και οργανικά, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Η καθαριότητα, ουσιαστικό κομμάτι της οποίας είναι η ανακύκλωση, είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά και υπόθεση όλων μας. Καμία προσπάθεια του Δήμου δεν μπορεί να πετύχει, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Ας αγαπήσουμε τον όμορφο τόπο που ζούμε, προστατεύοντας έμπρακτα το περιβάλλον. Με την ανακύκλωση μπορούμε όχι μόνο να το διατηρήσουμε καθαρό, αλλά και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας πιο ανθρώπινο και ακόμη καθαρότερο.

Παραμυθιά, 3 Ιουλίου 2013

Η Δήμαρχος Σουλίου
Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!