Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας για διαθεσιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων

Τα μέλη της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ν. Θεσπρωτίας, μετά τις εξαγγελίες για τη θέση σε διαθεσιμότητα χιλιάδων υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα , δηλώνουμε ότι: Η...

Τα μέλη της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ν. Θεσπρωτίας, μετά τις εξαγγελίες για τη θέση σε διαθεσιμότητα χιλιάδων υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα , δηλώνουμε ότι:

Η ανάγκη για εξυγίανση και μεταρρύθμιση  της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  είναι υπαρκτή και σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Έχει να κάνει με  την ανάγκη ενός μικρότερου Διοικητικά Κράτους, που θα παρέχει υπηρεσίες  με σύγχρονα μέσα, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης στη χώρα.

Το προσωπικό θα πρέπει να τελεί σε καθεστώς συνεχούς αξιολόγησης στη βάση της επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων και στόχων. Είμαστε επομένως αντίθετοι σε λογικές  οριζόντιων  απολύσεων μέσα από προγράμματα διαθεσιμότητας η κινητικότητας, ελέω  μνημονίων,  αλλά πιστεύουμε ότι θα ‘πρεπε από χθές να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης όλων των Δημοσίων υπαλλήλων. 

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εξορθολογισμού και μεταρρύθμισης στο Δημόσιο θα  πρέπει να γίνει με κριτήρια και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα και τη διαφάνεια, ώστε να μην φτάσουμε σε κοινωνική έκρηξη.

Θεωρούμε ότι σήμερα, με τον εκβιαστικό, ελέω τρόικα, τρόπο που λαμβάνονται και υλοποιούνται οι κυβερνητικές αποφάσεις, θίγονται κοινωνικά και εργασιακά κεκτημένα και οι οριζόντιες απολύσεις τείνουν να μετατραπούν σε καθεστώς. Έτσι όμως δεν λύνονται τα ζητήματα και  η εσωτερική χρεοκοπία της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό φαντάζει πλέον ως σοβαρή απειλή.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των εργαζομένων που αισθάνονται μετέωροι και ανήμποροι να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο:  «Το δικαίωμα στην εργασία για μια αξιοπρεπή ζωή!»

Πιστεύουμε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Υπαλλήλων και Υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με σκοπό την ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες, με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες που να αποβλέπουν στην αποκατάσταση του κύρους του Δημοσιο-ϋπαλληλικού λειτουργήματος και της νομιμότητας στον Δημόσιο Τομέα.

Δεν συντασσόμαστε με λογικές και διαδικασίες αιφνιδιασμού που θέλουν να καθιερώσουν  προγραφές οριζόντιων τυφλών  απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων. Συντασσόμαστε με τις λογικές φωνές των εργαζομένων που πιστεύουν στην αντικειμενική αξιολόγηση σε συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας και θα παλέψουμε, από τη μεριά μας, για το δίκιο τους και για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ομαλότητας στη χώρα μας

.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ
Ν. Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!