Παραίτηση από το ΔΣ της ΑΡΩΓΗΣ με αιχμές και κατηγορίες, από τους Α. Μπολότση και Δ. Χρήστου

Την παραίτηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ΑΡΩΓΗ του Δήμου Σουλίου, υπέβαλαν σήμερα, οι Δημοτική Σύμβουλοι Αντρέας Μπολότσης και Δημήτρης Χρήστου. Στην επιστολή παραίτησης, μεταξύ...


error: Content is protected !!