Διανομή σήματος για μείωση τιμών στην εστίαση από το Επιμελητήρ​ιο Θεσπρωτίας​

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας ενημερώνει ότι από την 1η Αυγούστου του 2013 μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση και τα συναφή καταστήματα του Κλάδου από 23% σε 13% σύμφωνα...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας ενημερώνει ότι από την 1η Αυγούστου του 2013 μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση και τα συναφή καταστήματα του Κλάδου από 23% σε 13% σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1189/29.7.2013. Η μείωση του ΦΠΑ ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Λόγω της ανωτέρω μείωσης του ΦΠΑ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΠΟΕΣΕ, ο ΣΕΤΕ και ο ΣΕΠΟΑ υπέγραψαν από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης – Οικονομικών και Τουρισμού «Συμφωνητικό Μείωσης Τιμών». Επισημαίνεται ότι η Συμφωνία Μείωσης Τιμών είναι Προαιρετική.

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων κατά τουλάχιστον 5%, στα ¾ των ειδών του τιμοκαταλόγου τους, για να μπορέσουν να λάβουν το σήμα. Το σήμα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του νομού μας να το προμηθευτούν από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Για την παραλαβή του ειδικού σήματος θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ οι ενδιαφερόμενοι:
1) να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Επιμελητήριο προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του φορέα και της επιχείρησης ότι αποδέχονται τους όρους χορήγησης του Ειδικού Σήματος το οποίο θα παραμείνει στο αρχείο του φορέα.
2) να προσκομίσουν παλαιό τιμοκατάλογο που θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης
3) να προσκομίσουν νέο τιμοκατάλογο με το νέο καθεστώς ΦΠΑ και μειωμένες τις τιμές στα ¾ των ειδών κατά τουλάχιστον 5% (π.χ. αν ο κατάλογος περιλαμβάνει 20 είδη η μείωση πρέπει να περάσει στα 15 είδη) σε δύο (2) στήλες, μία με τις τιμές ΦΠΑ 23% και μια με τις τιμές με ΦΠΑ 13%.
4) να προσκομίσουν την σφραγίδα της επιχείρησης

Η προσπάθεια αυτή θα έχει ανταποδοτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως προτεραιότητα σε σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων ενίσχυσης, επικοινωνιακή υποστήριξη με ονομαστική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ για όσο διάστημα διαρκεί η συμφωνία.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation