Μέχρι 9 Αυγούστου οι πληρωμές για την εκμίσθωση παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Γλυκής

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους επαγγελματίες και εμπόρους που συμμετείχαν στην κλήρωση για τα παραπήγματα (παράγκες) της εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής, ότι μέχρι και την 9η Αυγούστου...

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους επαγγελματίες και εμπόρους που συμμετείχαν στην κλήρωση για τα παραπήγματα (παράγκες) της εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής, ότι μέχρι και την 9η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα πρέπει να καταβάλλουν στο Δήμο Σουλίου το ποσό που αντιστοιχεί για την εκμίσθωση των παραπηγμάτων.

Η εμπρόθεσμη εξόφληση του μισθώματος είναι υποχρεωτική, γιατί χωρίς αυτή κανείς δεν μπορεί να πάρει την προβλεπόμενη άδεια χρήσης.

Παραμυθιά, 5 Αυγούστου 2013
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ 

In this article

Join the Conversation