5 υποτροφίες απο το Ράδιο Ηγουμενίτσα και τα ΙΕΚ Ξυνή

Μεγάλο διαγωνισμό υποτροφιών διοργανώνουν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και ο ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Ηγουμενίτσα 892.gr, και προσφέρουν σε 5 τυχερούς τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν πτυχίο.Οι ακροατές...

1.  O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 23/07/2013 έως 02/09/2013.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό αποστέλλοντας SMS στο 54340 με περιεχόμενο 892 <κενό> ονοματεπώνυμο. Θα ληφθούν υπόψη μόνο συμμετοχές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω διαδικασία.
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 892.gr και του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
Εάν κάποιος από τους νικητές δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.
4.  Οι υποτροφίες που θα κληρωθούν  είναι:
–  1 ετήσια υποτροφία (2 εξαμήνων), για σπουδές στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ αξίας 4.000€
–  4 εξάμηνες υποτροφίες, για σπουδές στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, αξίας 2.000€/έκαστη.

5. Οι υποτροφίες (ετήσιες ή εξάμηνες) αφορούν αυστηρά και μόνο στα δίδακτρα των σπουδών και όχι στα έξοδα εγγραφής, ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση προς τρίτους (κρατικοί φορείς) που συνοδεύουν την εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών.
6. Οι υποτροφίες θα κληρωθούν από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ αποκλειστικά για τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 89,2, στις 3 Σεπτεμβρίου 2013. Από την κλήρωση θα προκύψουν 5 νικητές και 5 επιλαχόντες.
Ο κάθε νικητής ή/και επιλαχών  θα δικαιούται μία μόνο εκ των υποτροφιών.
7. Τις υποτροφίες θα τις παραλάβουν οι νικητές από τις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 9).
8. Επικοινωνία:
i. Η επικοινωνία με τους νικητές για την παραλαβή των υποτροφιών θα γίνεται τηλεφωνικά, στον αριθμό από τον οποίο οι ίδιοι απέστειλαν το sms για την συμμετοχή τους. Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να ειδοποιηθεί κάποιος νικητής λόγω λαθεμένων στοιχείων επικοινωνίας, θα χάνει αυτομάτως το δικαίωμα να παραλάβει το δώρο του.
ii. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ ΞΥΝΗ.
iii. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλαμβάνουν τις υποτροφίες αυτοπροσώπως και σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή και παραλαβή των υποτροφιών θα πρέπει να γίνει από τους νικητές εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης.
iv. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές ή οποιοσδήποτε από τους νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει την υποτροφία του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, η αντίστοιχη υποτροφία θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.
9.  Οι νικητές των υποτροφιών, αφού τις παραλάβουν αυτοπροσώπως και εγκαίρως, έχουν το δικαίωμα να τις μεταβιβάσουν εφ’ όσον οι ίδιοι το επιθυμούν, σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Οι υποτροφίες δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
10. Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.iek-xini.edu.gr.
11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.

In this article

Join the Conversation