Προσφορές για την ασφάλεια του χώρου του Λαμπόβου

Ο Δήμος Σουλίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλεια – φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης “Λάμποβο” Παραμυθιάς». Για περισσότερες πληροφορίες (έντυπο προσφοράς, αντίγραφο μελέτης) να...

Ο Δήμος Σουλίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλεια – φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης “Λάμποβο” Παραμυθιάς».

Για περισσότερες πληροφορίες (έντυπο προσφοράς, αντίγραφο μελέτης) να επικοινωνήσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου με τον υπάλληλο κ. Παππά Γρ. (τηλ. 2666360129) ή κ. Μαραζόπουλο Αθ. (τηλ. 2666360132).

Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών: 18η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία/ώρα ανοίγματος προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!