Σουλιωτοχώρια: Στον αέρα η μεταφορά μαθητών από την Φροσύνη

Αν και πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η επιχορήγηση προς την Περιφέρεια από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, φαίνεται πως αυτό δεν...


error: Content is protected !!