Νέο Πρόγραμμα απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) με την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου και του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς