197.000€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου από τον Λάμποβο.

Ανακοινωθήκαν σήμερα από τον Δήμο Σουλίου τα οικονομικά στοιχεία για τον Λάμποβο 2013. Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 196.931€ Το γενικό...

Ανακοινωθήκαν σήμερα από τον Δήμο Σουλίου τα οικονομικά στοιχεία για τον Λάμποβο 2013.

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 196.931€

Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων ανέρχεται σε 243.912€ και προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του δημοτικού σχολείου Βούλγαρη.

Το γενικό σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 46.980,56€ και αφορά δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χημικές τουαλέτες, προβολή και κάλυψη λαμπόβου κ.α.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!