Τα αποτελέσματα για την Κοινωφελή Εργασία στο Δήμο Σουλίου. Ολα τα ονοματα των επιτυχόντων.

Εκδοθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα των 10.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας που αφορούσε προσλήψεις σε Δημους και Περιφέρειες. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως...

Εκδοθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα των 10.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας που αφορούσε προσλήψεις σε Δημους και Περιφέρειες.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.

Ήδη ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου. Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Για την Παραμυθιά ο πινακας με τα προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων εχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟΣ. ΚΑΤΑΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΠΥΡΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ1322703ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΑΡΙΣΤΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣΔ. ΣΟΥΛΙΟΥ1322884ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΤΣΑΛΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛΕΜΑΧΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ10417452ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΤΣΟΥΜΕΤΗΧΑΪΔΩΝΙΚΟΛΑΟΣΔ. ΣΟΥΛΙΟΥ10418156
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ166457ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΜΠΟΥΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΦΩΤΙΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ10615933ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΝΑΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΛΑΖΑΡΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ10813523ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΗΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ104,516338ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ10417420ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΡΑΠΤΗΣΕΒΑΣΤΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ10221119ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΜΑΡΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝΔ. ΣΟΥΛΙΟΥ10416569ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΚΟΜΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ10417680ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΚΟΥΛΑ-ΚΟΚΟΡΗΡΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ1313076ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣΩΤΗΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ.ΣΟΥΛΙΟΥ1322812ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥΛΑΜΠΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔ. ΣΟΥΛΙΟΥ10221167ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΔ. ΣΟΥΛΙΟΥ10021899ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Δείτε όλα τα αποτελέσματα:

Ονοματεπώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες., Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Α-Ε), Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Ζ-Λ), Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Μ-Ρ), Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Σ-Υ), Ονοματεπώνυμα με λληνικούς χαρακτήρες (Φ-Ω), Πίνακας Αποκλειομένων

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!