Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας για την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού μας ότι: Από 1 Νοεμβρίου 2013 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων...

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού μας ότι:

Από 1 Νοεμβρίου 2013 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους (νέο και παλαιό), τα οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013  στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ  Θεσπρωτίας.

Σε περίπτωση που τα Μητρώα προσκομιστούν μετά τις 15 Δεκεμβρίου αυτό θα καταγράφεται στο μητρώο και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων με αποτέλεσμα κυρώσεις από την υπηρεσία κτηνιατρικής και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από τον έλεγχο διασταύρωσης.

Επισημαίνουμε ότι  τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και με μεγάλη προσοχή, ειδικά το Μέρος Γ’ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) και το Μέρος Ε’ (καταγραφή -μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης).

Oποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των ζώων, είτε αύξηση, είτε μείωση, θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα ανάλογα παραστατικά.

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας είναι πάντοτε στην διάθεση των κτηνοτρόφων για την σωστή  συμπλήρωση των μητρώων τους.

In this article

Join the Conversation