Προσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εστίαση

ΘΕΜΑ: «Παράθεση δείπνου σε μέλη θεατρικών ομάδων» Ο Δήμος Σουλίου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (καταστήματα εστίασης όπως εστιατόρια, ψησταριές κ. λ. π.) που πληροί τις προϋποθέσεις, βρίσκεται στην Παραμυθιά...

ΘΕΜΑ: «Παράθεση δείπνου σε μέλη θεατρικών ομάδων»

Ο Δήμος Σουλίου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (καταστήματα εστίασης όπως εστιατόρια, ψησταριές κ. λ. π.) που πληροί τις προϋποθέσεις, βρίσκεται στην Παραμυθιά και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από αυτή (λόγω αδυναμίας μεταφοράς των φιλοξενούμενων), να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παράθεση δείπνου που θα προσφερθεί από το Δήμο σε εκατό (100) συνολικά προσκεκλημένα μέλη θιάσων, το βράδυ του Σαββάτου 30/11/2013.

Το πλήρες δείπνο (μενού) και τα ποτά που θα συνοδεύουν αυτό, είναι προκαθορισμένα και αναλυτικά περιγράφονται στην από 13/11/2013 Τεχνική Περιγραφή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.500,00 € με Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να είναι εσώκλειστες σε φάκελλο και για να γίνουν δεκτές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Σουλίου έως και την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013.

Οι ενυπόγραφες οικονομικές προσφορές θα κριθούν από την αρμόδια επιτροπή στο Δημαρχείο Σουλίου, το μεσημέρι της Τετάρτης 27/11/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο προσφοράς και την τεχνική περιγραφή από το Δήμο Σουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος υπάλληλος Σταύρος Κ. Ντρίτσος τηλ 2666360100.

Η Δήμαρχος Σουλίου
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation