Προχωρά το αποχετευτικό της Παραμυθιάς

Το πράσινο φως για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων των Δ. Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου » της πράξης...

Το πράσινο φως για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων των Δ. Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου » της πράξης 349378 συνολικού προϋπολογισμού 9.403,350,00 ευρώ, έδωσε με το Α. Π. : οικ. 111685/19-11-2013 έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη οφείλετε κατά κύριο λόγο στο συνεχή αγώνα και δυναμική διεκδίκηση της δημοτικής αρχής. Πλέον φαίνεται πως αίρονται και τα τελευταία διαδικαστικά εμπόδια και γραφειοκρατικές διαδικασίες, που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν τη δημοπράτηση και κατασκευή του αναπτυξιακού αυτού έργου, που κατά προτεραιότητα έθεσε και πέτυχε να εντάξει στο Ε. Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007- 2013» ο Δήμος Σουλίου.

Αναμένονται να ακολουθήσουν από την Περιφέρεια Ηπείρου η περίληψη της προκήρυξης και η αποστολή των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης στο ΥΠΕΚΑ.

Παραμυθιά, 22 Νοεμβρίου 2013
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!