Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (για σύντμηση προθεσμιών, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ), που θα...

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (για σύντμηση προθεσμιών, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ), που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς , την 27 ην Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» -Εξέταση ένστασης.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!