Διαγωνισμός για προμήθεια απορριμματοφόρου

Την δεύτερη προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου, ανακοινώσε σήμερα ο Δήμος Σουλίου.  Ο προϋπολογισμός είναι αξίας 119.998,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση θα...

Την δεύτερη προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου, ανακοινώσε σήμερα ο Δήμος Σουλίου.  Ο προϋπολογισμός είναι αξίας 119.998,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου Σουλίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο στην Παραμυθιά την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 10 πμ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Kατεβάστε την περίληψη εδώ από και την διακήρυξη από εδώ

 

In this article

Join the Conversation