Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  Τροφίμων για το έτος 2014», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή. Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα...

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  Τροφίμων για το έτος 2014», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή.

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 84/2013 μελέτη.

Κατεβάστε την περίληψη απο εδώ

In this article

Join the Conversation