Τα τοπωνύμια της Βέλλιανης. Από την πρωτεύουσα των Θεσπρωτών το 350 π.Χ μέχρι τα σλάβικα ονόματα

Την καταγραφή των προελεύσεων της ονομασίας της Βέλλιανης από τα γραπτά των Leak, Αραβαντινού, Πάλλη, Δάκαρη, Κραψίτη, Μουσελίμη, κ.α, περιγράφει σε εργασία του Μιχάλης Πασιάκος. H πρώτη καταγραφή...

Ο Ν. Ζιάγκος φαίνεται να θεωρεί το όνομα ελληνικό γιατί γράφει: «…η μάχη καταχωρήθηκε σα μάχη της Βέλλιανης και το χωριό, στη μανία του μεταβαρκιζιανού κράτους να ελληνικοποιήσει ακόμα και τα ελληνικά ονόματα, έχει γίνει “Χρυσαυγή”…»8

Οι Ν. Τσώνης και Γ. Καλογερόπουλος, έγραψαν: «…Η αρχαία αυτή Θεσπρωτική πόλη, η Ελαιούς (στη γενική πτώση της Ελαιούντος) ετυμολογικά σημαίνει η πόλη που περιβάλλεται από ελαιώνες. Παράλληλα εδώ συντείνει ως προς την τοποθέτησή της και η σημερινή ονομασία Β-έλιανη…»9

O Μιχάλης Πασιάκος, πιστεύει πως ο όγκος των σλαβικών τοπωνυμίων που έχουν την σλαβική κατάληξη –ανη μόνο στη Θεσπρωτία, (Πέστιανη, Κορύτιανη, Κορύστιανη, Σέλιανη, Ρίζιανη, Ντόλιανη, Δράγανη, Κάργιανη, Καμίτσιανη ) μας πείθει για την σλάβικη καταγωγή και της ρίζας του ονόματος Η νεότερη ονομασία Χρυσαυγή δεν έχει καμιά σχέση με την περιοχή.

1.W.M.Leak, Travels in Northern Greece, 1835,τ.IV σε Β. Κραψίτη, Θεσπρωτικά σ. 257.
2.Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία, τ.2, σ.109-110.
3.Αλεξίου Πάλλη, Μελέται επί της Αρχαίας χωρογραφίας και Ιστορίας της Ηπείρου, Εν Αθήναις, 1858, σ.10.
4.Σωτήριος Δάκαρης «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ» Αρχαίες Ελληνικές πόλεις Νο 15, Αθηναϊκός Τεχνολογικός Όμιλος 1972, σ.39.
5.Βασίλη Κραψίτη, Η ιστορία της Παραμυθιάς, Αθήνα 1991 σ.34.
6.Σ. Μουσελίμης, Περίπατοι στη Θεσπρωτία, σ. 113.
7.Σ. Μουσελίμης, Αρχαιότητες της Θεσπρωτίας, Γιάννινα 1980, σ. 44.
8.Νίκος Ζιάγκος, Αγγλικός ιμπεριαλισμός και Εθνική Αντίσταση 1940-45, Αθήνα 1980, τ.Γ’ σ. 311.
9.Ν. Τσώνη Γ. Καλογερόπουλου, Οι αρχαίες Θεσπρωτικές πόλεις, Ιωάννινα 2008 σελ. 94
Φωτογραφία: Γιώργος Μαλαμίδης

 

In this article

Join the Conversation