Αναρτήθηκε ο κτηματολογικός πίνακας του αναδασμού της Παραμυθιάς

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι η αρμόδια Επιτροπή Αναδασμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 674/77, κατάρτισε το νέο οριστικό διάγραμμα...

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι η αρμόδια Επιτροπή Αναδασμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 674/77, κατάρτισε το νέο οριστικό διάγραμμα και τους κτηματολογικούς πίνακες του Αναδασμού Παραμυθιάς – Καρυωτίου.

Το οριστικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας, κατά των οποίων δεν προβλέπεται υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Αναδασμού, έχουν αναρτηθεί στο Δημαρχείο Σουλίου, στην Παραμυθιά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σουλίου (γραφείο ισογείου ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2666360101 (αρμόδια κ. Ε. Μίγδου ).

Παραμυθιά, 9 Ιανουαρίου 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!