Αναγνώστης για την μη προσθήκη της Παραμυθιάς στην ονομασία του Δήμου

Επιστολή αναγνώστη: Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου περί διπλής ονομασίας του εν λόγω Δήμου, έπειτα από την πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς και...

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς, ο ΦΟΠ, οι Φίλοι του Σουλίου με έδρα την Αθήνα και άλλοι, προτείνουν να μετονομαστεί ο Δήμος, σε Δήμο Παραμυθιάς-Σουλίου.

Η πρόταση για την μετονομασία του Δήμου απερρίφθη κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και απορώ γιατί. Μήπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέρχονται από την Περιφέρεια του Σουλίου φοβήθηκαν ότι η Παραμυθιά θα τους πάρει την ιστορία και τη δόξα; Θα έβλαπτε η προσθήκη του ονόματος της Παραμυθιάς; Μόνο διχόνοια προσέφερε αυτή η απόφαση.

Εκφράζω το παράπονό μου, γιατί δεν προηγήθηκε σχετική δημόσια διαβούλευση με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και άλλους τοπικούς παράγοντες, πριν το θέμα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ενημερωθούν οι πάντες για το σοβαρό αυτό θέμα. Η απόφαση υπήρξε άστοχη. Τι άραγε φοβήθηκαν όσοι καταψήφισαν; Ας πάρουν και την έδρα του Δήμου να την μεταφέρουν στη Σαμωνίβα, μήπως και χάσουν τη δόξα του Σουλίου.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Με εκτίμηση

Γρηγόριος Μάρκου
Συνταξιούχος Έμπορος
Παραμυθιά

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!