Τελειώνουν οι προθεσμίες για ενίσχυση κτηνοτρόφων και βιολογική καλλιέργεια

Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υπογράψουν τις συμβάσεις στην ΠΕ Θεσπρωτίας, όσοι παραγωγοί έχουν ενταχτεί στην βιολογική καλλιέργεια, ενώ μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου θα πρέπει...

Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υπογράψουν τις συμβάσεις στην ΠΕ Θεσπρωτίας, όσοι παραγωγοί έχουν ενταχτεί στην βιολογική καλλιέργεια, ενώ μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην ΕΑΣ Θεσπρωτίας, όσοι κτηνοτρόφοι έχουν αιτηθεί συμμετοχή στην ενίσχυση σε αιγοπρόβατα και βοοειδή.

Πιο συγκεκριμένα:

Oi παραγωγοί που έχουν ενταχθεί στην δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία (νέα πενταετία) του Μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας εντός δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή των συμβάσεων.

Eνόψει του διοικητικού ελέγχου που θα πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όσους παραγωγούς έχουν αιτηθεί συμμετοχή στα Μέτρα Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 (Πρόσθετη ενίσχυση σε αιγοπρόβατα και βοοειδή), θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΑΣ Θεσπρωτίας έως 20-02-2014 επιπρόσθετα τα έξης δικαιολογητικά:
1. Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
2. Άδειες μετακίνησης από και προς θερινό βοσκότοπο για όσους παραγωγούς δεν τις έχουν καταθέσει για την αίτηση της εξισωτικής αποζημίωσης.
3. Βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή γενεαλογικό πιστοποιητικό για όσες μοσχίδες και θηλάζουσες είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής.
4.Τιμολόγια πώλησης αιγοπροβάτων για το 2013
Για πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία της Ένωσης Θεσπρωτίας και στα τηλέφωνα:
2666022209, 2665025484 και 2664022159.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!