Ημερίδα στην Γλυκή για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά