14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, προκάλεσαν Δημοτικό Συμβούλιο. Την Τετάρτη η συνεδρίαση. Δείτε τα θέματα

Κάνοντας χρήση για πρώτη φορά του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010, 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι (σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση), προκάλεσαν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με επιστολή τους προς...

Κάνοντας χρήση για πρώτη φορά του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010, 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι (σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση), προκάλεσαν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΔΣ, ζητούν να συνεδριάσει το συμβούλιο εντός 6 ημερών, με 10 θέματα στην ημερησία διάταξη.  Δείτε την σχετικό αίτημα από εδώ

Οι αιτούντες είναι οι εξής: Γεώργιος Λύγκας, Αριστείδης Μαρέτας, Δημήτριος Χρήστου, Μπέλλος Θεοφάνης, Βαγγέλης Κούρτης, Μηχάηλ Ντόκος, Δημήτρης Ζορκάδης, Μπολότσης Ανδρέας, Γούσιας Σπύρος, Δήμητρα Τζίμα, Αθανάσιος Παππάς, Σπύρος Θεοχάρης, Θωμάς Παππάς και Διάμάντης Βασίλειος.

Η συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 19:30 και τα θέματα που ζήτησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για τις απευθείας αναθέσεις έργων και μελετών από το Δήμο Σουλίου που αφορούν όλη τη διάρκεια της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής με αναφορά των αναδόχων και των ποσών των επί μέρους έργων και μελετών που ανατέθηκαν σε αυτούς.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση και χειρισμοί της δημοτικής αρχής για την πορεία και εξέλιξη των έργων στο δημοτικό γήπεδο Παραμυθιάς (αίτια καθυστέρησης εκτέλεσης του έργου της ασφαλτόστρωσης του περιβάλλοντα χώρου και αντιμετώπιση προβλήματος εκτέλεσης ασφαλτόστρωσης εκτός γηπεδικού χώρου και εκτός της προβλεπόμενης μελέτης-αποδυτήρια, στίβος).

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός χρήσης και εκμετάλλευσης του δημοτικού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στη θέση «ΓΑΛΑΤΑΣ» το οποίο παραδόθηκε στο Δήμο Σουλίου και παραμένει κενό και ανεκμετάλλευτο.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση για την εξέλιξη του αναδασμού του κάμπου Παραμυθιάς και προστασία των ενταχθέντων σε αυτόν δημοτικών εκτάσεων και συμφερόντων του Δήμου και περαιτέρω ενέργειες δημοτικής αρχής.

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση για το θέμα του Δημοτικού Κοιμητηρίου και τις σχετικές ενέργειες της δημοτικής αρχής επ’ αυτού.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη του έργου πεζοδρόμιο Δ.Κ. Παραμυθιάς και των συνεχομένων και συνδεομένων με αυτό έργων αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου Παραμυθιάς-αποχετευτικό Παραμυθιάς-δίκτυα κοινωφελών υπηρεσιών Παραμυθιάς και λήψη απόφασης για την προώθηση των εν λόγω έργων.

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου «Αναμόρφωση-Τροποποίηση σχεδίου πόλης-οικισμού Τ.Κ. Γλυκής».

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση για την εξέλιξη και κατάσταση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου-αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Κυρά Παναγιάς της Τ.Κ. Καρβουναρίου».

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός χρήσης του κτιρίου στέγασης του πρώην Α’ Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς (Σχολείο Βούλγαρη).

ΘΕΜΑ 10ο: α)Ενημέρωση για κλειστό γυμναστήριο Γαρδικίου, β)Ενημέρωση για σχέδιο πόλεως οικισμού Γαρδικίου και γ)Ενημέρωση για Ο.Τ. 75 της Τ.Κ. Γαρδικίου.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!