Σχετικά με το προγράμματα ΕΣΠΑ και την απορρόφηση της Δημοτικής Αρχής

Διαβάζοντας την ανακοίνωση του κου Κούρτη σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ του Δήμου Σουλίου καθώς επίσης και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, παραβλέποντας τα σχόλια, θα ήθελα να...

Διαβάζοντας την ανακοίνωση του κου Κούρτη σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ του Δήμου Σουλίου καθώς επίσης και την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, παραβλέποντας τα σχόλια, θα ήθελα να σημειώσω την αναντιστοιχία του Πίνακα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης με την αντίστοιχη ερμηνεία της σχετικής απάντησης.

Συγκεκριμένα, ο πίνακας δείχνει σαφέστατα την υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει και διαχειρίζονται οι υπόλοιποι φορείς εκτός από τον Δήμο Σουλίου. Η στήλη με το τίτλο “Φορέας” δείχνει ποιά αρχή υλοποιεί το κάθε έργο, ενώ η υλοποίηση τους φαίνεται στην στήλη “Ύψος Πληρωμών”.

Συνεπώς όντως ο Δήμος Σουλίου δεν έχει απορροφήσει μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης του συγκεκριμένου πίνακα κανένα έργο ΕΣΠΑ, εφόσον δεν παραλείπεται κανένα έργο σε αυτόν. Η απορρόφηση των χρημάτων του ΕΣΠΑ είναι το πιο σημαντικό μέρος των έργων, εφόσον τα χρήματα του ΕΣΠΑ δύναται να ανακατανεμηθούν, σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν έγκαιρα.

Όσον αφορά την σύγκριση με τους λοιπούς Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, και πάλι η Δημοτική Αρχή αν επιχειρήσει να απαντήσει, θα πρέπει να δώσει τα στοιχεία της απορρόφησης και όχι μόνο του προϋπολογισμού των έργων.

Αυτά τα λίγα, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και να σταματήσει επιτέλους να υποτιμά τους Δημότες του ο Δήμος Σουλίου.

Μαρία Μαριλένα Τσουμέτη
Δημότης Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation