Ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σουλίου στις επερχόμενες εκλογές

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη ορίζεται ο  αριθμός  δημοτικών των συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως...

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη ορίζεται ο  αριθμός  δημοτικών των συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογράφη.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμβούλων με βάση την τελευταία απογράφη, ορίζεται ανά δημοτική ενότητα.

Έτσι λοιπόν στο Δήμο Σουλίου με 10.185 κατοίκους, θα εκλεγούν 27 Δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής:

20 Σύμβουλοι από την ΔΕ Παραμυθιάς με πληθυσμό 7.543 κατοίκους
6 Σύμβουλοι από την ΔΕ Αχέροντα με πληθυσμό 2.178  κατοίκους
1 Σύμβουλος από την ΔΕ Σουλίου με πληθυσμό 464 κατοίκους.

In this article

Join the Conversation