Οι υπάλληλοι της ΠΕ Θεσπρωτίας, εναντίων της αξιολόγησης

Στις 26-3-2014 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 74Α ο Ν.4250/2014, ψηφισθείς από την κυβερνητική (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) πλειοψηφία στη Βουλή, κατ΄εντολή της τρόικας, που θεσπίζει το προ πολλού εξαγγελμένο πρόγραμμα «αξιολόγησης» των...

–    Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Πειθαρχικό Δίκαιο, Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο).
–    Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δημοσίων Υπαλλήλων, μέσω της κατηγορίας του 15%.
–    Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που σηκώνουν κεφάλι στην αυθαιρεσία κάθε είδους Προϊσταμένων.
–    Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης – Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία του κεφαλαίου, με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια.

Στα ζητήματα λειτουργίας  – αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ο νόμος αυτός θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.
Οι κραυγές των κυβερνώντων και των προπαγανδιστών τους στα Μ. Μ. Ε. για προσπάθειες αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών είναι απολύτως υποκριτικές, γιατί γνωρίζουμε ότι οι δυσλειτουργίες αυτές οφείλονται στις δικές τους πολύχρονες νομοθετικές και διαχειριστικές επιλογές.
Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μία προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία.

Εξάλλου και μόνο η εισαγωγή αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια «αντικειμενικής» και «δίκαιης» κρίσης, που οι εισηγητές του νόμου ισχυρίζονται ότι αποκαθιστούν.
Κι αυτό γιατί ακόμα κι αν ο αξιολογητής κρίνει ότι υπάρχουν πολλοί «ισάξιοι» υπάλληλοι στη μονάδα που προΐσταται, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους, υλοποιώντας υποχρεωτικά την ποσόστωση.
Τα παραπάνω φυσικά αποτελούν επαρκή λόγο για την προσφυγή όλων των αξιολογούμενων στη δικαιοσύνη. Υπό την έννοια αυτοί οι «αξιολογητές» συμμετέχοντας στη διαδικασία αυτή διακινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσφυγές εις βάρος τους.

Μετά από όλα αυτά :
•    Αγωνιζόμαστε και ζητάμε την κατάργηση του Ν.4250/2014
•    Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου:
–  Να συζητήσει το θέμα σε άμεση συνεδρίασή του
–  Να μη δεχτεί την προωθούμενη «αξιολόγηση»
– Με πολιτική απόφασή του να μην υλοποιήσει την προωθούμενη «αξιολόγηση», να δεσμεύσει και να καλύψει πολιτικά τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς προϊσταμένους της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να αποτρέψουν την έκδοση της νομοθετικά προβλεπόμενης απόφασης των Γενικών Διευθυντών στην οποία θα ορίζεται το  ποσοστό ανά οργανική μονάδα των κατηγοριών του νόμου.
– Να δεσμεύσει και να καλύψει πολιτικά  όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσης τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία.
Διεκδικούμε τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες  και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Αρνούμαστε την αξιολόγηση των προκαθορισμένων ποσοστών.
Το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι η απομόνωση, η εξατομίκευση, ο απόλυτος έλεγχος, ο φόβος και η υποταγή.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!