Διαδραστικό εργαστήριο για οικολογία και τουρισμό στο θέατρο Καρκαμίσι

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάδειξη των τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το τουριστικό προϊόν της περιοχής μέσω διαδραστικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων...

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάδειξη των τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το τουριστικό προϊόν της περιοχής μέσω διαδραστικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΤΑ, φορείς διαχείρισης, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α.) και τους υπεύθυνους του Έργου.

Η ανάδειξη των προβλημάτων θα οδηγήσει σε δημιουργικές προτάσεις για στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών καθώς και σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η δομή του σεμιναρίου περιλαμβάνει μία μικρή χρονικά παρουσίαση όπου θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση (οικολογική πολιτιστική τουριστική), της περιοχής, η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους παρευρισκόμενους και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκόμενων για την πρόταση και επιλογή στοχευμένων δράσεων περιβαλλοντικής και τουριστικής ανάπτυξης.

In this article

Join the Conversation