Προσφορές από καταστήματα εστίασης για την παραχώρηση δείπνου στις γιορτές Σουλίου

O Δήμος Σουλίου στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τις γιορτές Σουλίου, προτίθεται να παραθέσει δείπνο σε 125 συνολικά χορευτές και μέλη των συλλόγων, σε κατάστημα της...

O Δήμος Σουλίου στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τις γιορτές Σουλίου, προτίθεται να παραθέσει δείπνο σε 125 συνολικά χορευτές και μέλη των συλλόγων, σε κατάστημα της περιοχής και σε απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα από την Παραμυθιά (λόγω δυσκολίας μετακίνησης και μεταφοράς), το Σάββατο βράδυ 31/5/2014 και περί ώρα περίπου 23:30 μετά το πέρας των παραδοσιακών χορών στο σχολείο Βούλγαρη. Το μενού (ορεκτικά, φαγητά, ποτά κ. λ. π.) είναι προκαθορισμένο και περιγράφεται επακριβώς στην από 22/05/2014 τεχνική περιγραφή.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη και επιτηδευματία (ψησταριές, κέντρα διασκέδασης και εστίασης κ. λ. π.) που πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (άδεια λειτουργίας για τον συγκεκριμένο αριθμό και κατάλληλο χώρο, δυνατότητα παράθεσης δείπνου και εξυπηρέτησης), να καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου Σουλίου εσώκλειστη σε φάκελο οικονομική προσφορά, από ημέρα Τρίτη πρωί 27 έως και ημέρα Πέμπτη 29 Μαΐου και ώρα 12:00. Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία όσων ενδιαφέρονται να παραστούν, την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και ώρα 13:00.

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, την τεχνική περιγραφή και για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν και να ενημερωθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο Ντρίτσο Σταύρο στο τηλ. 2666360100.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!