Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς για τους ανασφάλιστους του ΟΑΕΕ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ανακοινώνει στους επαγγελματίες της πόλης μας ότι όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας...

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ανακοινώνει στους επαγγελματίες της πόλης μας ότι όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4254/2014(Α, 85),οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθενείας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως τις 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000€.

Για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι τις 28/2/2015, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα ετών 2011, 2012 και 2013.

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς


In this article

Join the Conversation