Νέο απορριμματοφόρο στον Δήμο Σουλίου

Ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα έχει προστεθεί πλέον στον στόλο του Δήμου Σουλίου. Το νέου τύπου απορριμματοφόρο, με το σύστημα συμπίεσης έχει ως στόχο αφενός να εκμηδενίσει την πιθανότητα...

Ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα έχει προστεθεί πλέον στον στόλο του Δήμου Σουλίου. Το νέου τύπου απορριμματοφόρο, με το σύστημα συμπίεσης έχει ως στόχο αφενός να εκμηδενίσει την πιθανότητα ανατροπής, αφετέρου να μεταφέρει μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων στο ίδιο ωφέλιμο βάρος κάνοντας έτσι πιο παραγωγικές τις εργατοώρες χρήσης του.

Υπενθυμίζουμε στους Δημότες πως δεν επιτρέπεται η εναποθέτηση στους κάδους απορριμμάτων των ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών, μπαζών κλπ, και απαγορεύεται αυστηρά η ρήψη εύφλεκτων υλικών.  Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σουλίου (τηλέφωνο 2666024100), προκειμένου να τους υποδείξει τον χρόνο, το τρόπο, το μέσο και κυρίως τις τοποθεσίες όπου επιτρέπεται η εναπόθεση όλων των υλικών που δεν μπορεί να γίνει με τα απορριμματοφόρα.

Ο Δήμος Σουλίου καταβάλει καθημερινές προσπάθειες για την αξιοποίηση και ανανέωση του στόλου των οχημάτων με στόχο να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή απόδοση με παράλληλη αναβάθμιση και ταχύτητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Παραμυθια – 2 Ιουλίου 2014
Δήμος Σουλίου

In this article

Join the Conversation