Όλες οι αρθρογραφίες για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων Παραμυθιάς, απο τα στρατεύματα της κατοχής και τους μουσουλμάνους τσάμηδες.