Η Λαϊκή Συσπείρωση για τον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς

Το χρέος και οι προτάσεις

Share

Τα τελευταία χρόνια σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΤΟΕΒ σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, αφού οι αγρότες λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς. «Θύμα» αυτής της κατάστασης έχει πέσει και ο ΤΟΕΒ της Παραμυθιάς.

Το χρέος του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς που συσσωρεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Βέβαια σημαντικό μέρος του χρέους αποδίδεται και σε κακοδιαχείριση, η οποία διερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές και ορκωτούς λογιστές.

Το χρέος του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ και η πρόσφατη απαράδεκτη απόφαση του διορισμένου, από την Περιφέρεια Ηπείρου, διοικητικού συμβούλιου του ΤΟΕΒ με την οποία αυξάνεται δραματικά το ετήσιο πάγιο από τα 4 στα 10 ευρώ ανά στρέμμα, λειτουργεί αφενός μεν ως χαριστική βολή προς τους μικρομεσαίους αγρότες, αφετέρου δε ως «πλυντήριο» των διαχρονικών ευθυνών που έχουν όλοι οι αρμόδιοι (διοικητικό συμβούλιο και εποπτικοί φορείς). Χαρακτηριστικό στοιχείο του εκβιαστικού χαρακτήρα της μεγάλης αύξησης του ετήσιου παγίου είναι ότι το επιβάλλουν και μέσω στέρησης της φορολογικής ενημερότητας των κτηματιών!

Σε ότι τα αφορά τις διοικήσεις του ΤΟΕΒ οι ευθύνες τους ήταν και είναι μεγάλες.

Ακόμη και στο τυπικό μέρος των αρμοδιοτήτων τους η όλη λειτουργία τους ήταν πλημμελής με κύρια σημεία την καταστρατήγηση του καταστατικού (αυθαίρετες και μη επικυρωμένες αποφάσεις προεδρείου ή μεμονωμένα του προέδρου, μη καταμερισμός καθηκόντων, μη εξυπηρέτηση των αναγκών όλου του κάμπου και όλων των αγροτών) και την διαχειριστική αδιαφάνεια (μη τήρηση βιβλίων, έλλειψη τεκμηριωμένου αρχείου υδροδοτήσεων, αυθαίρετες χρεώσεις, αυθαίρετες αποζημιώσεις σε αιρετά μέλη, αόριστες δαπάνες προς τρίτους, αδυναμία κατάρτισης ισολογισμών και απολογισμών κ.α).

Σοβαρές ευθύνες βέβαια βαρύνουν και τους εποπτικούς φορείς του ΤΟΕΒ δηλαδή το Δήμο Σουλίου και την Περιφέρεια Ηπείρου, που αν και από χρόνια έβλεπαν τη κακή διαχείριση δεν μερίμνησαν εγκαίρως ώστε να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί ελέγχου.

Ακόμη και σήμερα που το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, αποφεύγουν συστηματικά να απαντήσουν στα εύλογα ερωτήματα των μικρομεσαίων αγροτο-κτηνοτρόφων, ερωτήματα και καταγγελίες που συμμερίζεται και η Λαϊκή Συσπείρωση και τα έχει επανειλημμένα επισημάνει στα Δημοτικά Συμβούλια μέσω παρέμβασης του επικεφαλής της.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση λοιπόν:

1. Επαναφέρουμε το αίτημα για σύσκεψη Δήμου, Περιφέρειας, Αγροτών.

2. Ζητούμε την επιτάχυνση των διαδικασιών διερεύνησης και απόδοσης ευθυνών για τη διαχειριστική ανωμαλία στον ΤΟΕΒ.

3. Απαιτούμε την ανάκληση της απόφασης για την αύξηση του πάγιου τέλους.

4. Δεν παραγνωρίζουμε ότι το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την ακολουθούμενη αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και των εκάστοτε κυβερνώντων.

Η πολιτική αυτή «πετά» στο δρόμο τον μικρομεσαίο αγρότη, ευνοεί τη συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων καπιταλιστών μεγαλο-αγροτών και αντιμετωπίζει τις βασικές υποδομές και τους υδάτινους πόρους ως ακριβό εμπόρευμα.

In this article

Join the Conversation