Την Κυριακή το ετήσιο σουαρέ της Φλόγας στην Παραμυθιά

Στις 18:00 στο καφέ Κεντρικόν