Την Δευτέρα η ετήσια εκδήλωση της «Στοργής»

Με την συμμετοχή του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς του ΕΝ.ΕΕ.ΓΥ-Λ Ηηουμενιτσας του ειδικού Νηπειαγωγείου και το ειδικού Δημοτικού