Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα και την πορεία του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς απο το διοικητικό συμβούλιο

την Τρίτη 10-11-19 και ώρα 11:00 στην αιθουσα του δημοτικού συμβουλίου στην Παραμυθιά

Share

Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, μετά απο την συνεδραση στις 20-11-19, αποφάσισε να προβεί σε ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα και την πορεία του οργανισμού, των μελων του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, την Τρίτη 10-11-19 και ώρα 11:00 στην αιθουσα του δημοτικού συμβουλίου στην Παραμυθιά

In this article

Join the Conversation