Αναβάλλεται η δημοπρασία για την ενίσχυση ύδρευσης Καρβουναρίου Παραμυθιάς

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου”, αναβάλλεται η σχετική δημοπρασία της 7ης Ιουλίου, λόγω της αργίας των τραπεζικών καταστημάτων της χώρας...

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου”, αναβάλλεται η σχετική δημοπρασία της 7ης Ιουλίου, λόγω της αργίας των τραπεζικών καταστημάτων της χώρας καθώς δεν είναι εφικτή η έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας θα καθοριστεί με απόφαση της προϊστάμενης αρχής

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!