Επιθεώρηση 4 πιστοποιημένων παιδικών χαρών απο τον TÜV

Την επιθεώρηση 4 πιστοποιημένων παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου, από τον TÜV Hellas (Technischer Überwachungs-Verein), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του δήμου, αποφάσισε η δημοτική αρχή....

Την επιθεώρηση 4 πιστοποιημένων παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου, από τον TÜV Hellas (Technischer Überwachungs-Verein), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του δήμου, αποφάσισε η δημοτική αρχή.

Οι παιδικές χαρές που θα επιθεωρηθούν είναι αυτές της Παραμυθιάς, της Πετροβίτσας, του Γαρδικίου και του Ζερβοχωρίου.

Το συνολικό πόσο της ανάθεσης είναι 669,60 € µε ΦΠΑ.

Το TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) ο Τεχνικός Σύλλογος Έλεγχου όπως μεταφράζεται από τα γερμανικά, χρησιμοποιείται από φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, παρέχοντας πιστοποίηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ώστε αυτές να συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οίκους πιστοποίησης στον πλανήτη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!