Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση της πρότασης για την μετατροπή του κτηρίου Bvlgari

Tην σύσταση ομάδας έργου έργου αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Σουλίου, αποφάσισε η δημοτική αρχή, για το έργο του κτηρίου Bvlgari . – Παππάς Γρηγόριος...

Tην σύσταση ομάδας έργου έργου αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Σουλίου, αποφάσισε η δημοτική αρχή, για το έργο του κτηρίου Bvlgari .

Παππάς Γρηγόριος Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ-Πολ/μίας & Περιβ/ντος (ΠΕ Περιβάλλοντος), υπεύθυνος ομάδας έργου της πράξης.
– Μπουσταντζή Αντιγόνη Αν. Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΕ Πτυχ. Τοπογραφός Μηχανικός).
– Κολιούση Χριστίνα υπάλληλος Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής).
– Ντάγκα Ελένη υπάλληλος Γραφείου προμηθειών (ΔΕ Διοικητικού)
– Λιάκου Ζωϊτσα Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών(ΠΕ Οικονομικών).

Έργο της ομάδας είναι η υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση της πρότασης “Κτίριο Βούλγαρη Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης” που υποβάλλεται στην με αρ. πρωτ. 5838/740/Α3/13-11-2017 πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Τομεακών ΕΠ του ΕΠΤΑ και ΤΣ κωδικός πρόσκλησης 2419 καθώς και η επίλυση και διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που ήθελε ανακύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της.

In this article

Join the Conversation