70.000€ απο την Π.Η, για την αποκατάσταση ζημιών στα αρδευτικά και τα αναχώματα της Γλυκής

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου έλαβε αποφάσεις για την αντιμετώπιση δύο προβλημάτων που αφορούν τους αγρότες σε Θεσπρωτία και Πρέβεζας: Το πρώτο αφορά την «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής...

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου έλαβε αποφάσεις για την αντιμετώπιση δύο προβλημάτων που αφορούν τους αγρότες σε Θεσπρωτία και Πρέβεζας:

Το πρώτο αφορά την «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 70.700.

Το δεύτερο Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 24.800€

In this article

Join the Conversation