Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τον επίσημο χαρακτηρισμό της Παραμυθιάς, ως Μαρτυρική Πόλη.

Ανοιχτό το ζήτημα των διεκδικήσεων Γερμανικών αποζημιώσεων

Share

Σύμφωνα με το νόμο 2503/1997, άρθρο 18, παράγραφο 5 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997), ως «Μαρτυρικά χωριά και πόλεις» χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα χωριά και πόλεις που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των κατοχικών δυνάμεων κατοχής την περίοδο 1941-1944.

Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται επίσημα με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Προαπαιτούμενο είναι να έχουν ληφθεί σχετικές αιτιολογημένες αποφάσεις από τις Τοπικές Κοινότητες και τους Δήμους για την ανακήρυξη των περιοχών τους ως μαρτυρικών πόλεων και χωριών.

Γι’ αυτό το λόγο το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο αποφάσησε ομόφωνα:

Να αναγνωρισθεί η Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, ως «Μαρτυρική Πόλη», για τη θηριωδία που υπέστη από την Γερμανική Κατοχή στις 29 Σεπτεμβρίου του 1943.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Επιτροπή του άρθρου 18 και 5 του Ν.2503/1997, στο Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση ΔιοικητικήςΥποστήριξης, Τμήμα Οργάνων & Απλούστευσης Διαδικασιών & Εθιμοτυπίας, με το αίτημα για αναγνώριση της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, ως «Μαρτυρική Πόλη» για τη θηριωδία που υπέστη από την Γερμανική Κατοχή στις 29 Σεπτεμβρίου του 1943.3.

Να διεκδικήσει ο Δήμος τη λήψη αποζημιώσεων των δικαιούχων για τις περιουσίες και τα θύματα από τη Γερμανική κατοχή, τον Σεπτέμβριο του 1943.

 

In this article

Join the Conversation