Στους ΤΟΕΒ ο Νίκος Αθανασίου

Δελτίο Τύπου

Share

Επίσκεψη για ενημέρωση και συζήτηση με τους υπαλλήλους των ΤΟΕΒ και τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αχέροντα Μιχάλη Φωτίου σχετικά με τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πραγματοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Αθανασίου.

Υπήρξε ειλικρινής διάλογος σχετικά με την δυσκολία στην ρύθμιση των οφειλών και την λειτουργία του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, καθώς και για τα σημαντικά ανεξόφλητα ποσά. Έγινε σαφές πως μόνο με ουσιαστικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένο πλάνο μπορεί να επιτευχθεί η σωστή επαναλειτουργία του έργου.

Οι δυσκολίες που έχουν προκύψει είναι πολλές και για να ξεπεραστούν απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες τόσο εκ μέρους της Δημοτικής αρχής όπως και της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς η διαχείριση έχει περιέλθει σε αυτήν. Με ευχολόγια και άστοχες-ανέφικτες προτάσεις που δεν αγγίζουν την πηγή του προβλήματος, που είναι οι υπέρογκες ενεργειακές απαιτήσεις του έργου, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ΟΕΒ σε όλη την επικράτεια αντιμετωπίζουν ανάλογα θέματα.

Τονίστηκε η σημαντική συμβολή του ΤΟΕΒ όχι μόνο στην άδρευση του κάμπου αλλά και ο υποβοηθητικός ρόλος του στην άδρευση των αναγκών που υπάρχουν στα κοινοτικά διαμερίσματα. Εάν υπάρξει παύση της λειτουργίας του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς τότε θα σημειωθεί και σημαντικό πρόβλημα στη ύδρευση του δημοτικού πληθυσμού με τις διακοπές του νερού να γίνονται όλο και συχνότερες.

Στο ΤΟΕΒ Αχέροντα η κατάσταση είναι η επιθυμητή και τα προβλήματα λιγοστά, καθώς οι οφειλές εξυπηρετούνται στο ακέραιο και το έργο συνεχίζει να εξυπηρετεί το σύνολο των παραγωγών καθόλη την διάρκεια του έτους. Μόνα προβλήματα ορισμένες βλάβες του δικτύου τα οποία ταχέως αντιμετωπίζονται. Ζητήθηκε η συμβολή της Δημοτικής αρχής με χορήγηση κατάλληλων μηχανημάτων για καθαρισμούς δρόμων και επιδιόρθωση ζημιών.

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Αθανασίου εξέφρασε τους προβληματισμούς του για την δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΤΟΕΒ Παραμυθιάς. Η επίλυση του προβλήματος μόνο εύκολη δεν είναι και δύσκολα θα μπορέσει να βρεθεί συμβιβαστική λύση εάν δεν δοθεί λύση για όσους ΟΕΒ αντιμετωπίζουν πανελλαδικά αντιστοιχες δυσκολίες στην χρηματοδότηση και εξυπηρέτηση των οφειλών. Χρέος όλων μας να ενημερώνουμε τον δημότη με γνώμονα την ειλικρίνεια.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για νέες καλλιέργειες και ημίμετρα εάν πρώτα δεν βρεθεί λύση στη λειτουργία του ΤΟΕΒ. Διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αχέροντα για την στήριξη που θα παράσχει με ότι μέσα μπορεί να διαθέσει η Δημοτική αρχή.

Τέλος επισημάνθηκαν πρωτοβουλίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σχετικά με ενεργειακές αναβαθμίσεις των ΤΟΕΒ και ένταξη τους σε ευρωπαία προγράμματα επενδύσεων.

In this article

Join the Conversation